Rælingen kommune bytter leverandør for barnehagesystem

Alle nye søknader skal nå gjøres i ny foresattportal. Lenke til søknadsskjema ligger på Rælingen kommunes hjemmeside.

Søknadsskjema på kommunens hjemmeside