Velkommen til portalen for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen

Viktig informasjon: Her finner du informasjon og brukerstøtte.

Ny søknad
Dersom du er folkeregistrert i Rælingen kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Rælingen kommune), så kan du søke uten å være innlogget.Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.Innlogging skjer ved bruk av ID-porten (MinID/BankID), se innloggingslenke ovenfor. informasjon og brukerstøtte. Du behøver ikke være innlogget for å registrere en ny søknad

Barnehageportalen har responsivt design. Det betyr at det er mulig for deg som foresatt å bruke siden uansett hvilken smarttelefon, nettbrett eller datamaskin som brukes.

Løpende opptak foretas gjennom hele året ved ledige plasser.

Hovedopptaket 2020:

Søknadsfrist (nye søknader) er 1. mars 2020.
På kommunens nettside ligger informasjon om:
I Barnehagebrosjyren 2020finner du opplysninger om barnehagene og barnehageopptaket.
Her kan du også laste ned
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, gjeldende fra 1.8.2017
Informasjon om klagerett 2020
Klageskjema 2020

Søknad om overflytting til annen barnehage i Rælingen
Innlogging er unødvendig. Velg fanen Søke barnehage over og registrer en ordinær søknad (lik ny søknad). Søknadsfrist ved hovedopptaket er 1. februar.

Endre søknad
Du må være pålogget. Ved hovedopptaket vil søknaden være sperret for endring fra 2. mars og til opptaket er avsluttet.

Endre eksisterende plass eller si opp plassen
Du må være pålogget. Se informasjon til høyre på siden..